2017 01 08 016wHerunder finder du vores sæsonprogram. Det opdateres løbende efterhånden som der sker ændringer. Corona kan ændre alt med kort varsel. Alt hvad vi planlægger forudsætter, at der ikke indføres coronarestriktioner, der forhindrer gennemførelsen af arrangementerne. Vi overholder de gældende afstands og sikkerhedskrav. På den baggrund vurderer bestyrelsen, at det er både muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt, at gennemføre arrangementerne. Hvis retningslinjerne strammes, så eksempelvis afstandskrav ikke kan overholdes eller Aarhus Kommune vælger igen at lukke Fritidscenter Skovvang, får I selvfølgelig besked. Som det ser ud nu, er der dog givet grønt lys til vores arrangementer fra forvaltningen.
Tegning af: Ellen Margrethe Møller.
Download løbeseddel