Erling med guitar

Kontingentbetaling

Kassereren vil være taknemmelig, hvis de der bruger netbank, inden viseaftenen i oktober vil overføre kontingentet for den kommende sæson. Vi forventer, at kontingentet fortsat vil være er 200 kr. pr. medlem og indbetales til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 1998226. Husk at anføre hvem betalingen gælder for.

Tag gæster med
Du er altid velkommen til at tage en gæst med til viseaften. En gæstebillet koster 50,- kr, der refunderes, hvis gæsten melder sig ind samme sæson.

Kasserer: Erling Hylander.

Læs vores vedtægter (åbner i pdf).