veweekend 9Vi har et hygggeligt samvær, der er bygget op om bestræbelserne på at arrangere gode viseaftener for vores trofaste publikum.
Hulemøderne er den mulighed, de udøvende, bestyrelsen og de praktiske folk har for at mødes. Hovedformålet er at planlægge og prøvekøre de indslag, vi selv står for på en viseaften. Der er mulighed for at møde op på Skovvangscentret fra kl.17 og øve med sin akkompagnatør efter forudgående aftale. Kl. 19.00 er der plenum. Her orienterer bestyrelsen om de beslutninger, der er truffet på bestyrelsesmødet. Efter  orienteringen er der debat og øvning, og der skrives et referat af hulemødet.

vewwekend 4
Hvis du har lyst til at være “aktivist” i foreningen, er du meget velkommen, hvad enten du gerne vil deltage i det praktiske eller du har lyst til at synge og/eller spille. Ring eller skriv til Ole Christensen for at høre nærmere.