Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Visens Venner Århus

Torsdag d.12. maj kl. 18.00 i Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. maj 2022