Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Visens Venner Århus
Torsdag d.2. maj kl. 18.00 i Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25 april

Vi regner med at generalforsamlingen varer til kl. ca. 19.00
Hvorefter der er spisning af medbragt mad. Herefter vil der være fællessang under munter ledelse af
"Ungdomsklubben."

2. maj kl. 18.00 Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N

Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200, Århus N


Sæsonprogrammet er opdateret frem til generalforsamlingen d. 2 maj 2024Du finder vores vedtægter her fra 23. september 2021


Log in menuen i højre spalte er forbeholdt udøvende og bestyrelse.

Forsiden er opdateret d. 16/4  - 2024 af Ole Christensen