Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Visens Venner Århus

Torsdag d.23. september kl. 18.00 i Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår ændring af §9 fra:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Ændres til:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår ændring af §11 fra:
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler ”Visens Venner i Danmark”.
Ændres til:
I tilfælde af foreningens opløsning træffer den afsluttende generalforsamling afgørelse om, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Visens Venner Århus
Torsdag den. 23 september efter den ordinære generalforsamling i Visens Venner Århus
Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden:
1. Afstemning om vedtægtsændringer i §9 og §11.
2. Afstemning om eventuelt indkomne forslag.